Old wood in Gothenburg

 

On Friday December 15th 2017 Alessandro Camiz, Associate professor at Girne American University, took part of as opponent in the defense of a PhD thesis at University of Gothenburg, Sweden. Kristina Linscott defended with success the PhD thesis “Interpretations of old wood – Figuring mid-twelfth century church architecture” at the Department of Conservation of the University of Gothenburg.

The beginning of Assoc. Prof. A. Camiz’s presentation.

“Kära president, kära kommission, kära Kristina, kära publilk, jag vill tacka för din inbjudan vid Göteborgs universitet. Innan jag börjar min sammanfattning på engelska skulle jag vilja rikta mig till publik på svenska, vilket understryker betydelsen av studierna om kulturarv, inte bara för kunskapen om vårt förflutna men också för utvecklingen av vår framtid.”

 

 

 

 

The thesis is available for download in pdf here copertina

 

The opponent’s questions are available here

2017_camiz_questions

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s